Adatkezelési tájékoztató

Thurzó Katalin (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő megnevezése

Név: Thurzó Katalin
email: dtp@7szindizajn.hu
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-74971/2014.

Általános adatkezelési irányelvek

  • Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
    2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, mely változásokról értesíti közönségét. A módosítás hatályba lépésével a felhasználó a szolgáltatás használatával elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

A szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

  • célja: elektronikus hírlevél küldése, kapcsolatfelvétel űrlapon keresztül, kapcsolatfelvétel közvetlenül a honlapra kihelyezett e-mailcímen keresztül
  • jogalapja: minden esetben az igénylő önkéntes hozzájárulása

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben jogsértés történt úgy a dtp (kukac)7szindizajn.hu e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen az érintett, melyet a szolgálató 30 napon belül köteles kivizsgálni.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Hírlevél feliratkozás

Adatkezelés célja

A feliratkozáskor megadott e-mail címet  és nevet hírlevél küldési céllal kezelem

A kezelt adatok köre

Kezelt adatok köre: A felhasználó által megadott név és e-mail cím. A hírlevél szoftver (Mailchimp) ezen kívül automatikusan az IP címet és a feliratkozás időpontját is rögzíti, ezen adatokat a szolgáltató nem kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés módja

A feliratkozás önkéntes és dupla megerősítéses rendszerrel történik, ami azt jelenti, hogy az adatok akkor tárolódnak, ha a megadott emailcímre küldött visszaigazoló linkre kattint a felhasználó. A meg nem erősített e-mailcímek törlésre kerülnek, azokra hírlevél sem érkezik.

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezelem, harmadik személynek nem adom ki.  A feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik kiküldött elektronikus levélben lévő leiratkozási linkre való kattintással.

A hírlevélre való feliratkozás jelen feliratkozási feltételek  elfogadását jelenti . A felhasználó neve, e-mailcíme beírásával és a feliratkozom gombra való kattintással előzetes hozzájárulását adja, hogy a 7szindizajn.hu-tól elektronikus levelet fogadjon. Az elektronikus levelek tartalma:  információk, útmutatók, a weboldal tartalmára vonatkozó értesítések, ingyenesen letölthető elektronikus termékek, és alkalmanként a szolgáltató  termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetések.

Az adatkezelés időtartama, a hozzájárulás visszavonása

Az felhasználó önkéntes adatmegadásától az  önkéntes leiratkozásáig. Az érintett a hozzájárulását bármikor, bármelyik kiküldött hírlevél alján található „leiratkozás” linkre való kattintással automatikusan visszavonhatja. Leiratkozás esetén Szolgáltató a Felhasználó minden megadott személyes adatát törli a nyilvántartásából.

Kapcsolatfelvétel űrlapon vagy közvetlen e-mailcímen keresztül

Adatkezelés célja és módja

Célja: érdekődés fogadása, kérdések megválaszolása. A megadott adatokat levelezőprogramom tárolja. Ezeket az adatokat csak addig használom, míg kérdésed megválaszolásra kerül, egyéb, kéretlen e-maileket nem küldök a címedre, azonban a levelezőprogramban határozatlan ideig eltárolásra kerül, ezeket nem vizsgálom felül. Kérheted azonban adataid  és levelezésünk törlését egy újabb e-mailben.

A kezelt adatok köre

Kezelt adatok köre: A felhasználó által megadott név és e-mail cím valamint az űrlap illetve levelezőprogram tárgy és üzenet mezőjében önkéntesen megadott egyéb adatok

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama, a hozzájárulás visszavonása

Az felhasználó önkéntes adatmegadásától határozatlan ideig. Az emaileket és a megadott adatokat kérésedre egy héten belül véglegesen törlöm a levelezőprogramomból. Ha élni kívánsz ezzel a lehetőséggel, kérlek jelezd azt a megadott e-mailcímen: dtp(kukac)7szindizajn.hu.

Cookie-k, sütik a weboldalon

A cookie (magyarul: süti) egy kisméretű egyedi szöveges információs fájl, amely a webhely meglátogatásakor, automatikusan kerül számítógépedre. Funkciói a következők:  információgyűjtés statisztikák készítése céljából, a látogató egyéni beállításainak megjegyzése,  ezáltal megkönnyíti a weboldal használatát a felhasználó számára.

A sütik elfogadásának beállítása vagy kikapcsolása a böngészőprogramban történik. Ennek módját az általad használt böngésző leírásában találhatod meg.

A cookie-k használatára a weboldal megnyitásakor felugró ablak emlékeztet.

Bővebben itt

Vonatkozó jogszabály: 2003. Évi C. Törvény: az elektronikus hírközlésről

Érvényes: 2018.05.20