Január 6-án ér véget a karácsonyi ünnepkör, ilyenkor szoktuk leszedni a karácsonyfát. Az egyház ezen a napon ünnepli Jézus megkeresztelését és a háromkirályok eljövetelét. Az ünnephez kapcsolódó szertartások: a víz és házszentelés. A templomok udvarára, folyosóira szenteltvízzel megtöltött edényeket helyeztek el, amelyből a hívek meríthettek otthonaik felszentelésére.
A házak szentelését angyaloknak és háromkirályoknak öltözött fiatalok pap kíséretében végezték. Így alakult ki a háromkirályjárás szokása.

A karácsonytól való búcsúképp: Ady Endre versét választottam Szabó Gyula tolmácsolásában.
Nagyon szép! Talán a legszebb karácsonyi videó, amit találtam. Érdemes meghallgatni.

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.